فایل صوتی ذکر یونسیه عبدالباسط

۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۲۱:۰۱:۲۷
فایل صوتی ذکر یونسیه عبدالباسط
فایل صوتی ذکر یونسیه عبدالباسط
پیش فرض درون نرم افزار قرار گرفته كه شما برای دست یابی به سوره های بیشتر می توانید با انتخاب سوره های دلخواه و قاری مورد نظر خود اقدام به دانلود فایل صوتي سوره ی مورد نظرتان...
کسانی بودند وهستند که از اول ماه رجب خودسازی و مراقبت ازا عمال  را شروع میکردند با روزه و اذکاری که سفارش شده مثل ذکر یونسیه و سوره مجادله، سوره...

خوش آمدید

بستن