پو وب

سهمیه 20 هزارنفری کسرخدمت‌های جدید سربازی امسال به چه‌کسانی می‌رسد؟

۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۲۱:۰۱:۲۱
سهمیه 20 هزارنفری کسرخدمت‌های جدید سربازی امسال به چه‌کسانی می‌رسد؟
سهمیه ۲۰ هزار نفری کسر خدمت‌های جدید سربازی امسال به چه‌ کسانی می‌رسد؟
روزنامه آلمانی: چرا ایرانیان به ناگهان راهی صربستان شده‌اند؟ اتحادیه اروپا اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران را بررسی می‌کند. سهمیه ۲۰ هزار نفری کسر خدمت‌های جدید...
۲۰ هزار نفری کسر خدمت‌های جدید سربازی امسال به چه‌ کسانی می‌رسد؟ درباره شرایط بهره مندی این افراد از کسر خدمت‌های جدید اطلاع رسانی خواهد شد، اما در حال‌ حاضر نیازی به مراجعه...
دستگاه دولتی از سربازان امریه استفاده می‌کنند شرایط استفاده سربازان از سهمیه ۲۰ هزار نفری کسرخدمت‌ سهمیه ۲۰ هزارنفری کسرخدمت‌های جدید سربازی امسال به چه‌کسانی می‌رسد؟ مهلت...
پو وب

نامحدود جایزه بگیر،امتحانش مجانیه